Odtworzenie nawierzchni Chmielnej

W czasie budowy nowego osiedla na ul. Malinowej rozkopana została, będąca już wcześniej w złym stanie ul. Chmielna. Po mojej interwencji w Czeladzkich Wodociągach, wykonawca podziemnych sieci rozpoczął przywracanie dawnego stanu jezdni, ponownie układana jest trylinka.

Mieszkańcy zarówno rejonu ul. Chmielnej jak i ul. Malinowej skarżyli się na fatalny stan nawierzchni, latem pył, a zimą i jesienią kleiny i błoto. Rozpoczęte właśnie prace nieco poprawią komfort przemieszczania się tym krótkim odcinkiem drogi – w miejsce gruntówki powróci betonowa trylinka, obecnie jednak tylko na odcinku do ul. Malinowej.

W najbliższym czasie niestety nie jest planowana kompleksowa naprawa ul. Chmielnej. Zwłaszcza po tegorocznej zimie stan wielu dróg szczególnie gruntowych uległ gwałtownemu pogorszeniu.