Fatalne wyniki powiatowej oświaty w Czeladzi

orlik_grodziecka1Zdawalność matur w czeladzkim Zespole Szkół (ul. Grodziecka) prowadzonym przez Starostwo Powiatu w tym roku jest wyjątkowo tragiczna. Średnia wojewódzka wynosi 71%, dla powiatu to 71,99% zaś w Czeladzi zdawalność osiągnęła tragiczny poziom… 30%. Jest to najgorszy wynik w całym województwie. Stawia to pod dużym znakiem zapytania walory edukacyjne placówki i sposób prowadzenia jej przez obecną dyrekcję.

Na poprzedniej sesji, wiedząc, już że wyniki tegorocznych matur w Czeladzi będą na tak złym poziomie zadałem cała serię pytań dotyczących edukacji. Niestety Zarząd zamiast pochylić się nad przyczynami dramatycznych wyników odesłał mnie do materiałów z października 2013.

Interpelacja z czerwca 2014

Wydaje się, że Starosta Malczewski wraz z podległymi mu pracownikami zajmującymi się edukacją powinien przemyśleć sprawę dogłębnie i wyciągnąć konsekwencje, także wobec kierownictwa Zespołu Szkół w Czeladzi. Czy jednak tak się stanie, o kolejne kroki będę pytał na najbliższej sesji.

Warto tylko przypomnieć, że powiatowym lekiem na czeladzką oświatę miało być zlikwidowanie Zespołu Szkół nr 2 czy tzw. „Skałki”, które stało się faktem w 2012 r. Czy to są te pozytywne efekty?