I co dalej z tą szkołą?

orlik_grodziecka1Na poprzedniej sesji zadałem serię pytań dotyczącą wyników maturalnych w Zespole Szkół nr 1 w Czeladzi. W odpowiedzi, ku mojemu zaskoczeniu, dowiedziałem się, że to głównie wina byłych uczniów zlikwidowanej „Skałki”, którzy „zaniżyli” wyniki ogółu. Ciężko dopatrzyć się logiki w postępowaniu obecnych SLDowskich władz powiatu, jeżeli najpierw likwiduje szkołę o profilu zawodowym, a następnie uczniów usiłuje „wtłoczyć” w inne ramy programowe. Wydaje się, że dawna „Skałka” nie miała tak złych wyników.

Przypominam, że likwidacja w 2012 roku Zespołu Szkół nr 2 czyli „Skałki” miała dać lepsze możliwości funkcjonowania powiatowego szkolnictwa wyższego, również dla Czeladzi miało to dać pozytywne efekty. Czy tak rzeczywiście jest? Czy zdawalność matur – najniższa w województwie – na poziomie 30% przynosi nam chlubę?

Dziwi mnie też próba obarczenia odpowiedzialnością za słabe wyniki nauczycieli i uczniów szkoły, skoro organ prowadzący i dyrekcja nie potrafi stworzyć odpowiednich warunków, a trwająca od lat „reforma” czeladzkiego powiatowego szkolnictwa przynosi same porażki.

Podobnie jak w przypadku szpitala tak i w sferze edukacji obecny Zarząd poniósł klęskę !