Dlaczego kandyduję do Rady Miejskiej?

wm_wyborczy3Postanowiłem wystartować w wyborach samorządowych jako kandydat do Rady Miejskiej w Czeladzi. Dlaczego? Uważam, że większość istotnych decyzji – dla nas mieszkańców Czeladzi – zapada właśnie w czeladzkim magistracie wśród radnych i burmistrza. To tutaj kształtuje się przyszłość i rozwój naszego miasta. Po czterech latach stagnacji musimy wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. Czasami, ważne są też sprawy małe, dotyczące danej ulicy czy osiedla. Wybory jednomandatowe bardziej przywiązują radnych do swoich okręgów wyborczych i dlatego chcę być – Bliżej Czeladzian!

Przez ostatni rok pełniłem funkcję radnego powiatu będzińskiego, w tym czasie udało się zrealizować kilka ważnych dla Czeladzi spraw, przede wszystkim remont głównej ulicy miasta – Nowopogońskiej. Wiem jednak, że ważniejsze sprawy mogę realizować tu, na miejscu w Czeladzi, jako radny miejski.

Najistotniejsze dla mnie będą sprawy związane z bezpośrednią okolicą miejsca, w którym mieszkam i żyję.

Jako radny będę realizował:

  • Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Ogrodowej i na tzw. Szybie Kondratowicza (z tyłu ul.Ogrodowej).
  • Remont nawierzchni ul. Ogrodowej.
  • Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – nowoczesny, duży plac zabaw oraz boisko sportowe na tzw. Zapłociu przy ul. Kombatantów.
  • Dbałość o tzw. małą architekturę: ławeczki, chodniki, zieleń miejska, kosze na śmieci.

Czeladź zasługuje na sprawne zarządzanie. Czeladź ma potencjał i ludzi, którzy potrafią go wykorzystać. Czeladź jest niezwykłym miastem, ale potrzebny jest jej zwyczajny burmistrz, który swym doświadczeniem i zaangażowaniem potrafi dokonać tego o czym inni jedynie mówią. Dlatego moim kandydatem na burmistrza jest Marek Mrozowski.

Głosować na mnie mogą mieszkańcy okręgu nr 2 czyli ulic: Chmielna, Czysta, Ogrodowa, Spółdzielcza i Wojkowicka.

Pozostaje do Waszej dyspozycji, jednocześnie zachęcając do kontaktu.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Maćkowski