Starosta prawie jak burmistrz Czeladzi

sesja3Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Będzińskiego zadałem kilka interpelacji. Przede wszystkim o sprawy niezrealizowane lub będące w zawieszeniu od roku. Najwyraźniej Pan Starosta znudził się ciągłym odpowiadaniem i lakonicznie stwierdził, że na wszystkie pytania dostałem już odpowiedź. W ten sposób Pan Starosta, kandydat na burmistrza Czeladzi wpisał się w obecnie utrzymywany nurt w czeladzkim magistracie. Nie, bo nie – odpowiedzi nie będzie…

Czyżby też śladem obecnej burmistrz Czeladzi również Pan Starosta postawił na doradców i asystentów?

Zadane Panu Staroście pytania:

1. W związku z moja interpelacją z dn. 26.09.2014 r. oraz odpowiedzią z dn. 7.10.2014 r. Proszę o potwierdzenie czy Pan Starosta nadal uważa, że imię oraz nazwisko nie stanowi cytuję: „jakichkolwiek danych osobowych”? Jednocześnie chciałem przekazać, że grupa mieszkańców poinformowała Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o złamaniu ustawy o ochronie danych osobowych. Chciałbym też zauważyć, że odpowiedź na moją interpelację jest wyjątkowo nieprecyzyjna i niekonkretna.
2. Jak kształtowało się zatrudnienie w starostwie oraz w jednostkach podległych w latach 2011-2014? Proszę o wyszczególnienie liczby etatów w starostwie i w jednostkach w kolejnych latach. Proszę o podanie kosztów funkcjonowanie administracji powiatowej w latach 2011-2014.
3. Proszę o przekazanie informacji o ilości doradców i asystentów zatrudnionych w starostwie. Czym zajmują się, proszę przekazać ich zakres obowiązków. Jakie wynagrodzenie otrzymują? Od kiedy są zatrudnieni? Jakie są efekty ich pracy?
4. Proszę o informację jakie działania restrukturyzacyjne związane z PZZOZ podjął Zarząd Powiatu w latach 2011-2014? Jakie koncepcje były analizowane, a jakie wprowadzono w życie?
5. Jakie kroki podjął Zarząd Powiatu oraz przewodniczący Rady Powiatu, od czasu sierpniowej sesji w sprawie budżetu obywatelskiego, zgodnie z zapewnieniami z tejże sesji.
Na podstawie § 29 pkt. 4 regulaminu Rady Powiatu proszę na to pytanie o odpowiedź ustną na dzisiejszej sesji.

Odpowiedź Pana Starosty:
starosta1

Pozwolę sobie zauważyć, że takie potraktowanie radnego odbieram jako brak szacunku, nie tyle do mojej osoby, ale przede wszystkim do wyborców których reprezentuję. W ten sposób Pan Starosta okazuje szacunek wyborcom, o których głosy będzie się niebawem ubiegał.