Budżet na rok 2015 uchwalony

sesja1.12.2014_1W dniu dzisiejszym Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta Czeladź na rok 2015. łączne wydatki mają wynieść ponad 102 mln zł. Co istotne wreszcie jest szansa na przyznanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wóz bojowy, stojący od ponad 2 lat w remizie. Był to jeden z postulatów od początku przyświecający radnym Platformy.

W budżecie pojawiły się też zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Niepokoić jednak mogą zaplanowane wysokie dochody ze sprzedaży nieruchomości w sumie ponad 10 mln. zł, które przez całą poprzednią kadencje nie były realizowane w zakładanych kwotach. Może jednak tym razem gminna administracją będzie działać sprawniej.

Liczę też że wreszcie uda się zrealizować inwestycje choćby remont żłobka, który przez poprzednią burmistrz był planowany, ale nie mógł doczekać się realizacji.