Budżet na rok 2015 uchwalony

sesja1.12.2014_1W dniu dzisiejszym Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta Czeladź na rok 2015. łączne wydatki mają wynieść ponad 102 mln zł. Co istotne wreszcie jest szansa na przyznanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wóz bojowy, stojący od ponad 2 lat w remizie. Był to jeden z postulatów od początku przyświecający radnym Platformy.
Czytaj dalej

Będzie budżet obywatelski na 2015 rok

budzet_obywatelskiPodczas ostatniej sesji Rady Powiatu ponownie interpelowałem do starosty w sprawie rozpoczęcia procedury tworzenia powiatowego budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Tym razem otrzymałem zapewnienie, że starostwo niebawem przystąpi do takiej procedury. Dzięki temu już od 2015 roku mieszkańcy powiatu będzińskiego będą mogli decydować na jakie inwestycje przeznaczyć część dochodów.
Czytaj dalej

Budżet obywatelski w powiecie będzińskim?

budzet_obywatelskiNa sesji w październiku złożyłem wniosek o rozpoczęcie przez Zarząd Powiatu prac nad budżetem obywatelskim. Moje zdziwienie było wielkie kiedy już po niespełna 2 tygodniach Pan Starosta stwierdził „…w obecnych normach prawnych, ustawy o finansach publicznych, powiat ziemski nie ma możliwości tworzenia budżetu obywatelskiego.” Na sesji 19 grudnia wskazałem powiat który takie możliwości ma i budżet obywatelski realizuje.
Czytaj dalej