Nowopogońska do realizacji?

nowopogonska201523 kwietnia w czeladzkim Urzędzie odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatu, miasta oraz gminy Sosnowiec w sprawie przebudowy ul. Nowopogońskiej i jej przedłużenia czyli ul. Grota-Roweckiego w Sosnowcu. Inicjatorem spotkania był starosta będziński Marek Mrozowski. Projekt przebudowy Nowopogońskiej powstał w 2014 roku z mojej inicjatywy.

Projekt który powstał w zeszłym roku zakładał tylko przebudowę nawierzchni, częściowo podbudowy i chodników na odcinku od ronda na Piaskach do granicy z Sosnowcem. Poprzednie władze Czeladzi nie były zainteresowane udziałem finansowym w remoncie i jego rozszerzeniem wynikającym z potrzeb miasta i mieszkańców.

nowopogonska2015
W wyniku spotkania ustalono, że jeszcze w tym półroczu wszystkie strony wniosą ewentualne uwagi do projektu, a następnie zostanie przygotowane trójstronne porozumienie pozwalające aplikować o środki z tzw. „schetynówki” czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wniosków i uwag pojawiło się całkiem sporo: bezpieczeństwo ruchu, zapewnienie płynności przejazdu, pasy dróg rowerowych, lewoskręty, organizacja ruchu sąsiadujących osiedli, a także odwodnienie jezdni.

Na zakończenie narady odbyliśmy wizję lokalną, aby w terenie przedyskutować wszystkie wynikające problemy.