Wakacyjne interpelacje

interpelacja1Wakacje przebiegają bez zwoływania sesji Rady Miejskiej, tymczasem zebrało się już kilka istotnych problemów, które należy szybko rozwiązać. Dlatego 10 sierpnia br. zwróciłem się do burmistrza z serią interpelacji dotyczących kilku istotnych dla mieszkańców spraw, między innymi bezpieczeństwa czy jakości wykonania nowych placów zabaw.

Duża grupa mieszkańców zwracała uwagę na niewłaściwe wykonanie placów zbaw w Parku Jordana oraz na ul. 17 Lipca – Szpitalna. Równie istotny dla mieszkańców jest problem bezpieczeństwa na osiedlu Ogrodowa – Szpitalna i przypadku spalenia auta w ostatnim czasie. W związku z tym również zadałem serię pytań. Także nierozwiązany pozostaje problem płatności za wóz bojowy dla OSP i to już od blisko 3 lat.

Poniżej prezentuje wszystkie zadane interpelacje.

interpelacja2

Liczę na szybką i merytoryczna odpowiedź ze strony Urzędu Miasta. W chwili jej otrzymania oczywiście poinformuje mieszkańców o decyzjach jakie podjęto.