Inwestycyjne niedoróbki?

interpelacja1W dniu 10 sierpnia br. zadałem serię pytań skierowanych do władz miasta dotyczących między innymi wykonania nowych placów zbaw, a konkretnie ich nawierzchni. Z odpowiedzi wynika, że mieszkańcy nie doczekają się stałej nawierzchni, gdyż ta kosztowałaby około 420.000 zł. Kolejny raz zapewniono też, że sprawy związane z zakupem wozu bojowego OSP zostaną sfinalizowane – obecny termin to pierwsza połowa września.

Wątpliwości co do wykonania ostatnich inwestycji z budżetu obywatelskiego potwierdzają liczne interwencje mieszkańców. Problemy są również z jakością wykonania siłowni przy przedszkolu na ul. Krótkiej, mimo że zakończenie prac miało nastąpić już miesiąc temu.

Wiele emocji wzbudziło też na osiedlu Ogrodowa – Szpitalna podpalenie auta w zeszłym miesiącu. Prośba o zwiększoną ilość patroli została przekazana, ale czy rzeczywiście będzie ich więcej. Brak też jest ściślejszej współpracy między Policją ,a Strażą Miejską.

Zadane interpelacje z dn. 10.08.2015

Udzielone odpowiedzi z dn. 24.08.2015