Więcej bezpieczeństwa i estetyki

interpelacja1W czasie wrześniowej sesji Rady Miejskiej zgłosiłem serię pytań podyktowanych licznymi interwencjami mieszkańców, a związanymi głównie z bezpieczeństwem i estetyką. Mieszkańców osiedla Ogrodowa-Szpitalna szczególnie niepokoi funkcjonowanie całodobowego sklepu monopolowego na ul. Ogrodowej. Osobom starszym wyjątkowo brakuje zaś ławek usytuowanych na tym terenie.
Czytaj dalej

Nowopogońska po nowemu

nowopogonska2015W czasie wczorajszej (12.10.2015 r.) sesji Rady Miejskiej w Czeladzi, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do partnerstwa wraz z Powiatem Będzińskim i miastem Sosnowiec w celu przebudowy ulicy Nowopogońskiej od ronda na Piaskach, wraz z jej sosnowieckim przedłużeniem czyli ul. Grota Roweckiego, aż do DK 86. Uchwała ta jest konsekwencją ustaleń z kwietnia 2015 r. dotyczących przebudowy ul. Nowopogońskiej i moich starań zmierzających do kompleksowego remontu jednej z głównych dróg w mieście.
Czytaj dalej

Nowe przejścia dla pieszych na Kombatantów?

kombatantow2Wielu mieszkańców osiedla Ogrodowa-Szpitalna zwracało się do nas z potrzebą zmiany organizacji ruchu na ul. Kombatantów na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Szpitalnej, czyli braku zalegalizowanego przejścia między osiedlem, a sklepem Mila. Dlatego razem z radnym Kamilem Kowalikiem 2 października br. złożyliśmy do władz miasta wniosek o wprowadzenie postulowanych przez mieszkańców zmian.
Czytaj dalej