Nowopogońska po nowemu

nowopogonska2015W czasie wczorajszej (12.10.2015 r.) sesji Rady Miejskiej w Czeladzi, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o przystąpieniu do partnerstwa wraz z Powiatem Będzińskim i miastem Sosnowiec w celu przebudowy ulicy Nowopogońskiej od ronda na Piaskach, wraz z jej sosnowieckim przedłużeniem czyli ul. Grota Roweckiego, aż do DK 86. Uchwała ta jest konsekwencją ustaleń z kwietnia 2015 r. dotyczących przebudowy ul. Nowopogońskiej i moich starań zmierzających do kompleksowego remontu jednej z głównych dróg w mieście.

Projekt który powstał w zeszłym roku zakładał tylko przebudowę nawierzchni, częściowo podbudowy i chodników na odcinku od ronda na Piaskach do granicy z Sosnowcem. Poprzednie władze Czeladzi nie były zainteresowane udziałem finansowym w remoncie i jego rozszerzeniem wynikającym z potrzeb miasta i mieszkańców.

Tym razem do projektu włączył się także Sosnowiec co pozwoli na kompleksowa przebudowę drogi na całym odcinku. Sosnowiec poniesie 65% kosztów zaś powiat będziński i gmina Czeladź pozostałe 35% po połowie każdy. Jeszcze w tym roku planowane jest zgłoszenie przebudowy do tzw. „schetynówki” czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

nowopogonska2015
Co istotne dzięki nowej koncepcji przebudowy zmieni się nie tylko wygląd nawierzchni i chodników, ale również rozwiązane zostaną kwestie np. lewoskrętu w ul. Orzeszkową, buspasów czy ścieżek rowerowych. Przebudowa będzie miała zatem kompleksowy charakter z myślą o przyszłych potrzebach związanych z tą drogą.

W ten sposób mimo pewnych opóźnień w przyszłym roku przebudowa powinna ruszyć, co istotne w rozszerzonym zakresie. Cieszę się, że moja inicjatywa jeszcze z grudnia 2013 roku ma szanse na pozytywne zakończenie.