Więcej bezpieczeństwa i estetyki

interpelacja1W czasie wrześniowej sesji Rady Miejskiej zgłosiłem serię pytań podyktowanych licznymi interwencjami mieszkańców, a związanymi głównie z bezpieczeństwem i estetyką. Mieszkańców osiedla Ogrodowa-Szpitalna szczególnie niepokoi funkcjonowanie całodobowego sklepu monopolowego na ul. Ogrodowej. Osobom starszym wyjątkowo brakuje zaś ławek usytuowanych na tym terenie.

Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią na interpelacje, Urząd Miasta podjął stosowne kroki aby sprawdzić przestrzeganie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. Również Straż Miejska i Policja ma ten rejon otoczyć większą kontrolą.

W przyszłym roku ma też zostać zakupiona dodatkowa partia ławek, między innymi do ustawienia w rejonie osiedla, w związku z tym proszę o sygnały, gdzie takie ławki są najbardziej potrzebne.

W niektórych przypadkach, jak choćby sprawa spalonego śmietnika przy Ogrodowej 22 potrzebna była, aż dwie interwencje, zarówno w Spółdzielni jak i w Urzędzie.

Odpowiedź na interpelacje z dn. 24.09.2015.