Odeon do likwidacji?

odeon1Od dłuższego czasu mowa jest o coraz słabszej ofercie Odeonu, o odejściach kolejnych instruktorów i uczestników zajęć. Oferta staje się coraz uboższa i coraz częściej słychać głosy o spodziewanej likwidacji. Jednocześnie liczna grupa spółdzielców podnosi, iż nie jest zainteresowaniu opłacaniem 12 groszy od metra zajmowanej powierzchni na tzw. działalność społeczno-kulturalną, skoro w placówce niewiele się dzieje.

Prezes CzSM nie ma w zwyczaju nikomu odpowiadać na pytania związane z przyszłością i funkcjonowaniem Odeonu. We wrześniu okazało się, że postanowił też rozwiązać umowę z dotychczasową kierowniczką ośrodka.

Najlepszy okres Odeon ma już za sobą, również współpraca z miastem jest na minimalnym poziomie. W latach 2002-2010 kiedy to burmistrzem miasta był Marek Mrozowski, z budżetu gminy przekazywano na funkcjonowanie Odeonu nawet 100.000 zł rocznie. W tym roku z miasta przekazano zaledwie 7.000 zł i w przyszłym roku środki mają być na podobnym poziomie.

Pojawia się pytanie zwłaszcza wśród spółdzielców czy opłata w wysokości 12 gr od metra kw. zajmowanej powierzchni w 2016 roku będzie nadal pobierana na tzw. działalność społeczno-kulturalną, skoro z każdym rokiem oferta Odeonu jest coraz uboższa?

Nie ma się co dziwić spółdzielcom, że nie chcą dotować przedsięwzięcia z którego nie mają żadnego pożytku, a przecież jeszcze 5-6 lat temu Odeon był jedną z wiodących placówek kulturalnych w mieście. Dzisiaj pozostały po tym już tylko wspomnienia, a niebawem prawdopodobnie też puste pomieszczenia.