Nowopogońska bez udziału Sosnowca

nowopogonska2015Podczas majowej sesji Rady Miejskiej podjęto ostateczną decyzję o przystąpieniu do projektu przebudowy ul. Nowopogońskiej. W ostatniej chwili z inwestycji wycofał się Sosnowiec, tak więc remont przeprowadzą wspólnie Powiat Będziński i Gmina Czeladź. Zatem Sosnowiec nie dostrzegł potrzeby przebudowy swojej części drogi czyli ul. Grota-Roweckiego, jest to zła informacja dla wszystkich korzystających z tej głównej drogi łączącej Czeladź ze stolicą Zagłębia.

Postawa Sosnowca, chcącego uchodzić za główne miasto Zagłębia Dąbrowskiego, dziwi tym bardziej, że rozmowy trwały od ponad pół roku i do tej pory Sosnowiec nie sygnalizował braku zainteresowania. Jego przedstawiciele brali udział w spotkaniach na temat projektowania. Podczas majowej sesji konieczna była zmian pierwotnej uchwały z marca 2016 roku w której wpisany był także Sosnowiec.

Teraz okazuje się że Powiat Będziński jako lider projektu przebuduje tylko czeladzką część drogi, zaś po stronie sosnowieckiej wszystko pozostanie bez zmian. Każdy korzystający z tej ulicy wie, że bez działań po stronie Sosnowca inwestycja ta nie będzie miała kompleksowego i oczekiwanego efektu. No cóż, ale niestety tak wygląda współpraca z władzami Stolicy Zagłębia.

Remont zostanie wykonany tylko na odcinku od ronda na Piskach do granicy z Sosnowcem czyli do ul. Orzeszkowej.

Powiat Będziński o środki finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia na dalszym etapie prac będą ubiegać się w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.