Nowe przejście i sygnalizacja na Szpitalnej

W ostatnich dniach wreszcie uruchomiono nowe przejście dla pieszych i sygnalizację świetlną na ul. Szpitalnej, na wysokości hali targowej. Sygnalizacja miała działać już wcześniej, jednak przedłużały się procedury związane z podłączeniem do sieci energetycznej. Na wykonanie przejścia złożyły się Powiat będziński i gmina Czeladź.

Zgodnie z projektem na przejściu dla pieszych zaprojektowano zmiennoczasową (zależną od natężenia ruchu) sygnalizację świetlną. Dla pojazdów kołowych zaprojektowano sygnalizatory typu S-1, dla pieszych sygnalizatory S-5. Ponadto piesi będą mogli uruchomić potrzebę włączenia zielonego światła za pomocą przycisku.

Tym samym mogę powiedzieć, że udało się spełnić kolejną obietnice jeszcze z 2016 r. Wtedy to przy współpracy z Powiatem Będzińskim przeprowadziliśmy akcję ankietową dotyczącą bezpieczeństwa i potrzeb mieszkańców w rejonie ulic Ogrodowej, Szpitalnej i Kombatantów.

W tamtym czasie zapadła decyzja o budowie sygnalizacji przy ul. Szpitalnej w rejonie targowiska. W ankietach pytaliśmy przede wszystkim o potrzebę budowy przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Zdecydowana większość pytanych twierdziła, że jest taka konieczność.

Liczę że w ten sposób podniesie się poziom bezpieczeństwa na tej ruchliwej ulicy i spadnie ilość niebezpiecznych zdarzeń drogowych do jakich dochodziło często na ul. Szpitalnej.