Ślubowanie i początek nowej kadencji

22 listopada br. podczas pierwszej sesji kadencji 2018–2023 odebrałem zaświadczenie o wyborze na radnego i złożyłem ślubowanie, tym samy rozpocząłem sprawowanie mandatu radnego. Raz jeszcze dziękuję wszystkim osobom które oddały na mnie swój głos w wyborach samorządowych. W ciągu nadchodzących pięciu lat zrobię wszystko aby nie zawieść Waszych oczekiwań i jak najlepiej reprezentować wszystkich Czeladzian.

Podczas pierwszej sesji ślubowania złożyli wszyscy nowo wybrani radni oraz burmistrz miasta. Dokonano także wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej którym, to ponownie została Jolanta Moćko. Podczas kolejnej sesji wyłoniono wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz składy osobowe komisji.


W tej kadencji będę zasiadał ponownie w komisjach: Rozwoju i Polityki Przestrzennej oraz Statutowo-Regulaminowej.


Już w tym tygodniu odbędzie się kolejna sesja dotycząca między innymi ustalenia rocznych stawek podatkowych od nieruchomości. W połowie grudnia na sesji radni zdecydują o kształcie przyszłorocznego budżetu.

Zachęcam do kontaktu oraz zgłaszania swoich propozycji, oczekiwań i interwencji we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem miasta.