Szansa na remont ul. Katowickiej

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej podejmowana będzie uchwała dotycząca udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4700S ul. Katowicka w Czeladzi”. Przekazane ma zostać 100.000 zł na wykonania projektu przebudowy drogi, kolejne 100.000 zł dołoży powiat. Dzięki temu w kolejnych latach jest szansa na przebudowę tej drogi, połączone z realizacją przy Katowickiej punktu przesiadkowego tzw. AR.

Podobna współpraca miasta i powiatu pozwoliła w latach 2016-2017 na wyremontowanie odcinka ul. Nowopogońskiej. Wtedy to również wspólnie wykonano projekt, a następnie dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej udało się otrzymać dofinansowanie. Ten sam mechanizm wspólnego finansowania gminy oraz powiatu miałby być zastosowany i tym razem, także przy udziale środków zewnętrznych.


Na chwile obecną nie jest jeszcze wiadomo jak długi odcinek miałby zostać objęty remontem, ale będzie to związane z budową przy ul. Katowickiej – w rejonie skrzyżowania z ul. Dehnelów punktu przesiadkowego AR (autobus-rower) na który to Czeladź już otrzymała dofinansowanie.

Wykonanie projektu odbyłoby się w 2019 r. Realizacja remontu Katowickiej mogłaby w tej sytuacji ruszyć w 2020 r.

W Czeladzi konieczne są inwestycja zwłaszcza w główne drogi, których zarządcą jest powiat, gdyż to na nich opiera się największe natężenie ruchu, a co za tym idzie ich stan jest często nie najlepszy.