Punkty przesiadkowe i ścieżki rowerowe

Niebawem rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe na realizacje zadnia „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”, oznacza to że w latach 2019-2020 na terenie miasta powstaną trzy punkty przesiadkowe oraz około 14 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Całość zadania otrzymała unijną dotacje w wysokości około 30 mln. zł.

W ramach projektu powstaną trzy punkty przesiadkowe A – zlokalizowany przy pętli tramwajowej na ul. Kombatantów, B – przy ul. Katowickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dehnelów oraz C – przy ul. Francuskiej przy skrzyżowaniu z Nowopogońską. Całość zostanie połączona siecią ścieżek rowerowych. Dodatkowo powstanie wiele elementów towarzyszących – miejsca parkingowe, ciągi piesze i mała architektura.


W ramach punktu przesiadkowego A powstanie: węzeł zintegrowany A-T-R (Autobus – Tramwaj – Rower) w rejonie ul. Kombatantów-Szpitalnej. Rozbudowa skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej na skrzyżowanie typu rondo. Budowa budynku Centrum Przesiadkowego, pełniącego funkcje miejsca obsługi podróżnych, wraz z instalacjami i przyłączami. Przebudowa przystanków tramwajowych, przejazdów przez tory tramwajowe, odcinkowy remont torowiska. Budowa zatok autobusowych oraz wiat. Wykonanie miejsc parkingowych i jezdni manewrowych, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej i montaż kamer monitoringu. Powstaną także chodniki i ścieżki rowerowe wraz ze stojakami na rowery z zadaszeniem.


W ramach punktu przesiadkowego B powstanie: węzeł przesiadkowego A – R (Autobus – Rower) w rejonie ulic Katowicka – Dehnelów – Reymonta. Rozbudowa skrzyżowania ulic Katowickiej, Dehnelów i Reymonta. Budowa miejsc parkingowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej.


W ramach punktu przesiadkowego C powstanie: węzeł przesiadkowego A-R (Autobus – Rower) w rejonie ul. Nowopogońskiej. Utwardzona zostanie części działki (miejsca parkingowe), Ustawione także zostaną stojaki na rowery z zadaszeniem.

Wszystkie punkty połączy licząca około 14 km sieć ścieżek rowerowych. Powstaną również punkty typu bike&ride, w wiaty przystankowe doposażenie zostaną w stojaki i zabezpieczenia.

Całość prac ruszy po rozstrzygnięciu przetargu i potrwa do końca października 2020 r.