Monitoring na Ogrodowej?

Miasto Czeladź w 2019 r. przeznaczy na rozbudowę systemu monitoringu kwotę 150.000 zł. Zgodnie z głosami mieszkańców zaproponowałem, aby jedną z kamer umieścić przy ul. Ogrodowej w rejonie sklepu całodobowego. Takie działanie na pewno podniesie poziom bezpieczeństwa i zapobiegnie powtarzającym się w tym rejonie aktom wandalizmu.

Mieszkańcy os. Ogrodowa – Szpitalna, zwłaszcza budynków Ogrodowa 6 i 8, od dłuższego czasu zabiegają o ograniczenie dewastacji i zakłócania ciszy nocnej, instalacja kamery monitoringu może zapobiec takim sytuacjom.


W zeszłym roku w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, zebrano także około 200 podpisów.


W imieniu mieszkańców złożyłem propozycję zamontowanie jednej z kamer właśnie w tym miejscy. Obecnie w Czeladzi działa 50 kamer monitoringu zlokalizowanych na terenie całego miasta.