Kiedy remont Ogrodowej?

Do 15 kwietnia br. firma wyłoniona do sporządzenia dokumentacji projektowej na remont ul. Ogrodowej jest zobowiązana do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dzięki temu już niebawem Urząd Miasta będzie w posiadaniu kompleksowej dokumentacji projektowej koniecznej do przeprowadzenia remontu.

Ulica Ogrodowa znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu nawierzchni, jak również przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej. W celu rozwiązania problemu konieczne było w pierwszej kolejności opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonawczej dla w/w zadania inwestycyjnego.

Koszty projektu, wyniosły około 30 tys. zł., zaś sam remont to około 1 mln zł. Ma mieć on charakter kompleksowy i dotyczyć także infrastruktury podziemnej. Zgodnie z założeniami przebudowie ma także ulec fragment ul. Chmielnej, która w przyszłości ma prowadzić do nowego osiedla, zlokalizowanego na tzw. Szybie Kondratowicz.

Jest zatem spora szansa, że w przyszłym roku wykonany zostanie remont ul. Ogrodowej.

Warto też wspomnieć, że w poprzedniej kadencji wzdłuż ul. Ogrodowej powstało około 30 dodatkowych miejsc postojowych.