Trwa przebudowa kamienicy Rynek 22

Od lutego br. trwają prace remontowe, a częściowo budowa od podstaw, zlokalizowanej przy Rynku 22 – Kamienicy Konarzewskich. Miasto nabyło niszczejący budynek kilkanaście lat temu. Remont miał się odbyć już w roku 2009 r., jednak wtedy nie uruchomiono na ten cel unijnych środków. Wreszcie w 2018 r. przyznano na zadanie pn. „Centrum usług społecznościowych i aktywności lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu” – unijne pieniądze w wysokości ponad 3 mln. zł.

Całość inwestycji będzie kosztować prawie 6 mln zł. Miasto otrzymało też dodatkowo prawie 900 tys. zł unijnych środków na prowadzenie działalności społecznej w tym obiekcie. Jeszcze w grudniu 2018 r. okazało się, że koszt przebudowy będzie większy niż pierwotnie zakładano stąd Rada Miejska zwiększyła środki przeznaczone na to zadanie.


Zgodnie z projektem celem inwestycji jest remont i adaptacja istniejącego budynku na nowe funkcje wraz z remontem elewacji obiektu, wymianą pokrycia na nowe z blachy miedzianej, montaż nowych instalacji w budynku, wymiana okien i drzwi, a także rozbiórka budynku gospodarczego i handlowego oraz rozbudowanie budynku o nową część.

W budynku docelowo powstanie Centrum Usług Społecznych. Będzie ono prowadziło działalność edukacyjną, doradczą i artystyczną. W obiekcie będą realizowane zadania służące aktywizacji i reintegracji zawodowej poprzez doradztwo zawodowe, opiekę trenera pracy, pośrednictwo pracy, lokalne animacje i działania informacyjne. Planowane jest także uruchomienia działalności gastronomicznej.


Przebudowa ma być zakończona jeszcze w tym roku i wtedy będzie można zobaczyć końcowy efekt.