Czeladź dla rowerów

W ostatnim czasie dokonano wyboru wykonawcy zadania – „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” czyli budowy systemu ścieżek rowerowych i punktów przesiadkowych. Całość kosztów wyniesie ponad 34 mln zł, z czego około 30 mln zł będzie pochodziła z środków unijnych. Inwestycję do końca 2020 r. zrealizuje firma Eurovia S.A.

Zgodnie ze specyfikacją w ramach projektu powstanie ponad 14 km ścieżek rowerowych, ulokowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Ponadto wykonane zostanie też główne centrum przesiadkowe – ATR (autobus-tramwaj-rower) przy ul. Kombatantów wewnątrz obecnej pętli tramwajowej. Do tego powstaną dwa mniejsza punkty przesiadkowe typu AR (autobus-rower) przy ul. Katowickiej oraz ul. Francuskiej. Przebudowie ulegnie też obecne skrzyżowanie ulic Szpitalnej i Kombatantów gdzie pojawi się rondo. Również w rejonie centrum przesiadkowego ATR zrealizowane zostaną nowe miejsca postojowe.

Ścieżki rowerowe będą poprowadzone po obecnie istniejących chodnikach, jednak będą one wytyczone od podstaw z nową nawierzchnią od strony jezdni. Poniżej fragment przebiegu ścieżek przy ul. Szpitalnej.


W maju br. Odbyło się spotkanie z projektantami zadania, którzy szczegółowo omawiali przebieg inwestycji i złożenia, które będą realizowane, w tym dokładny przebieg tras i zastosowaną technologię budowy.


W ramach punktu przesiadkowego A powstanie: węzeł zintegrowany A-T-R (Autobus – Tramwaj – Rower) w rejonie ul. Kombatantów-Szpitalnej. Rozbudowa skrzyżowania ulic Kombatantów i Szpitalnej na skrzyżowanie typu rondo. Budowa budynku Centrum Przesiadkowego, pełniącego funkcje miejsca obsługi podróżnych, wraz z instalacjami i przyłączami. Przebudowa przystanków tramwajowych, przejazdów przez tory tramwajowe, odcinkowy remont torowiska. Budowa zatok autobusowych oraz wiat. Wykonanie miejsc parkingowych i jezdni manewrowych, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej i montaż kamer monitoringu. Powstaną także chodniki i ścieżki rowerowe wraz ze stojakami na rowery z zadaszeniem.

W ramach punktu przesiadkowego B powstanie: węzeł przesiadkowego A – R (Autobus – Rower) w rejonie ulic Katowicka – Dehnelów – Reymonta. Rozbudowa skrzyżowania ulic Katowickiej, Dehnelów i Reymonta. Budowa miejsc parkingowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej.

W ramach punktu przesiadkowego C powstanie: węzeł przesiadkowego A-R (Autobus – Rower) w rejonie ul. Nowopogońskiej. Utwardzona zostanie części działki (miejsca parkingowe), Ustawione także zostaną stojaki na rowery z zadaszeniem.

Wszystkie punkty połączy sieć ścieżek rowerowych. Powstaną również punkty typu bike&ride, wiaty przystankowe doposażone zostaną w stojaki i zabezpieczenia.


Realizacja tego projektu zupełnie odmieni infrastrukturę rowerową Czeladzi, ale także usprawni komunikację.