Rynek 22 w przebudowie

Od początku roku trwają prace remontowe, a częściowo budowa od podstaw, zlokalizowanej przy Rynku 22 – Kamienicy Konarzewskich. Miasto nabyło niszczejący budynek kilkanaście lat temu. W 2018 r. przyznano unijną dotację w wysokości ponad 3 mln. zł. na realizację zadania pn. „Centrum usług społecznościowych i aktywności lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu”.

Zgodnie z projektem celem inwestycji jest remont i adaptacja istniejącego budynku na nowe funkcje wraz z remontem elewacji obiektu, wymianą pokrycia na nowe z blachy miedzianej, montaż nowych instalacji w budynku, wymiana okien i drzwi, a także rozbiórka budynku gospodarczego i handlowego oraz rozbudowanie budynku o nową część.


W budynku docelowo powstanie Centrum Usług Społecznych. Będzie ono prowadziło działalność edukacyjną, doradczą i artystyczną. W obiekcie będą realizowane zadania służące aktywizacji i reintegracji zawodowej poprzez doradztwo zawodowe, opiekę trenera pracy, pośrednictwo pracy, lokalne animacje i działanie informacyjne. Planowane jest także uruchomienia działalności gastronomicznej.


Całość inwestycji będzie kosztować prawie 6 mln zł. Miasto otrzymało też dodatkowo prawie 900 tys. zł unijnych środków na prowadzenie działalności społecznej w tym obiekcie. Jeszcze w grudniu 2018 r. okazało się, że koszt przebudowy będzie większy niż pierwotnie zakładano stąd Rada Miejska zwiększyła środki przeznaczone na to zadanie.


Prace są już mocno zaawansowany, między innymi powstała znaczna część dobudówki do kamienicy. Przebudowa ma być zakończona w przyszłym roku i wtedy będzie można zobaczyć końcowy efekt.