Kamienica Konarzewskich czyli Rynek 22 gotowa


Zakończył się remont budynku przy Rynku 22 czyli Kamienicy Konarzewskich. Odzyskała ona swój dawny blask, a jednocześnie dobudowana został do niej także nowa część, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Budynek miał być oficjalnie otwarty 16 października, jednak obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju, zmusiła do przesunięcia tej daty na późniejszy termin, być może jeszcze w tym roku.

Niebawem w jej murach pojawi się Centrum Aktywności Lokalnej i Usług Społecznościowych. Jeszcze w 2018 r. przyznano unijną dotację w wysokości ponad 3 mln. zł. na realizację zadania pn. „Centrum usług społecznościowych i aktywności lokalnej Rynek 22 w Czeladzi z zagospodarowaniem terenu”.

W 2019 roku ruszyły prace remontowe, a częściowo budowa od podstaw, zlokalizowanej przy Rynku 22 – Kamienicy Konarzewskich. Miasto nabyło niszczejący budynek kilkanaście lat temu. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek zostanie pokryty miedzianym dachem. Obecnie wyposażone zostały wnętrza budynku.

Całość inwestycji kosztowała prawie 6 mln zł. Miasto otrzymało też dodatkowo prawie 900 tys. zł unijnych środków na prowadzenie działalności społecznej w tym obiekcie. Jeszcze w grudniu 2018 r. okazało się, że koszt przebudowy będzie większy niż pierwotnie zakładano, stąd Rada Miejska zwiększyła środki przeznaczone na to zadanie.

Zgodnie z projektem celem inwestycji jest remont i adaptacja istniejącego budynku na nowe funkcje wraz z remontem elewacji obiektu, wymianą pokrycia na nowe z blachy miedzianej, montaż nowych instalacji w budynku, wymiana okien i drzwi, a także rozbiórka budynku gospodarczego i handlowego oraz rozbudowanie budynku o nową część.


W budynku docelowo powstanie Centrum Usług Społecznych. Będzie ono prowadziło działalność edukacyjną, doradczą i artystyczną. W obiekcie będą realizowane zadania służące aktywizacji i reintegracji zawodowej poprzez doradztwo zawodowe, opiekę trenera pracy, pośrednictwo pracy, lokalne animacje i działanie informacyjne. Planowane jest także uruchomienia działalności gastronomicznej.