Remont Ogrodowej w 2021?


W 2020 roku powstał projekt przebudowy ul. Ogrodowej. Jednak ze względu na skomplikowanie inwestycji – liczne sieci położone w ciągu drogi – koszty będą wynosić blisko 10 mln zł. Dlatego realizacja remontu w 2021 r. uzależniona jest od otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kolejny nabór rozstrzygnie się już niebawem. Stan nawierzchni ulicy jest naprawdę zły.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną” przygotował firma ROADPRO z Rybnika – koszt projektu to około 110 tys. zł.

W ramach projektu określono wytyczne dotyczące budowy drogi na ulicy Ogrodowej, skrzyżowania z ulicą Kombatantów, Boczną oraz z ulicą Wojkowicką. Budowy ciągu pieszo – rowerowego, budowy chodników oraz miejsc postojowych. W branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, cieplnych, wodociągowych oraz gazowych. W branży instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych. Łącznie to odcinek o długości „tylko” 900 metrów, ale koszt to aż 10 mln. zł ze względu na położenie licznych sieci. Dodatkowo ważną kwestią jest, takie wytyczenie miejsc postojowych, aby było ich jak najwięcej.

Projekt zakłada kompleksową przebudowę ul. Ogrodowej na całej jej długości, co po realizacji zadania niewątpliwie wpłynie na jej stan. Liczę, że uda się pozyskać środki na przebudowę i rozpocząć remont jeszcze w tym roku. O przebudowę tej ulicy zabiegałem jako radny od dłuższego czasu.