Posadźmy drzewa w Czeladzi


W Czeladzi jest za mało zieleni? Zbyt często prowadzi się wycinkę drzew? Jest sposób żeby temu zaradzić, każdy z nas może wskazać miejsca w naszym mieście gdzie należy dokonać nasadzeń drzew. W ten sposób możemy sami mieć wpływ na tworzenie miejsc zielonych w naszym otoczeniu.

Coraz częściej słyszy się, że podobnie jak w wielu miastach kraju panuje wszechobecna betonoza. Znikają tereny zielone, a w ich miejscach pojawiają się betonowe pustynie. Dlatego miasto w przypadku wycinania drzewostanu każdorazowo sadzi drzewa w miejsce wcześniej wyciętych. Często usunięcie zieleni jest konieczne w związku z prowadzonymi inwestycjami. Zwłaszcza przy szybkim rozwoju miasta zmuszone są do wycinki.
Jeżeli uważasz, że w Twoim otoczeniu lub innych miejscach brakuje drzew, można to zgłosić do Urzędu Miasta, a konkretnie do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych – Beata Siemieniec – tel. 32 763 79 75, mail: bsiemieniec@um.czeladz.pl. Wskazanie lokalizacji można przekazywać również do mnie, w tym celu najlepiej posłużyć się geoportalem i podać konkretną działkę.

Warunkiem jest aby wskazane działki należały do miasta lub skarbu państwa i nie kolidowały z planowanymi w tym rejonie inwestycjami. W przypadku działek prywatnych zgodę muszą wyrazić ich właściciele.

Czekamy na Wasze pomysły, pora zazielenić Czeladź!