Powstają dwie nowe drogi

Trwają prace przy budowie dwóch nowych ulic w mieście. Pierwsza z nich to planowana od dłuższego czasu obwodnica osiedla Piłsudskiego łącząca ul. Siemianowicką z Równoległą, druga to ul. Scheiblera otwierająca tereny po byłej kopalni i spinającą z ul. Dehnelów przez nowy łącznik z ul. Węglową.

Budowa obwodnicy osiedla Piłsudskiego zdecydowanie ułatwi komunikację na samym osiedlu, którego przejechani dzisiaj nie stanowi najłatwiejszego zadania, wąskie uliczki zastawione autami i tylko jeden kierunek. Droga przyda się też dla rozwoju nowego osiedla od strony ul. Legionów, które może w tym miejscu powstać w najbliższych latach. Ułatwi też komunikację kolejnego budowanego właśnie osiedla przy ul. Siemianowickiej.

Długość obwodnicy wyniesie około 900 metrów. W ramach prac powstanie też rondo, które w przyszłości pozwoli uruchamiać kolejne połączenia drogowe i aktywizować następne obszary miasta. W ramach prac planowane jest również utworzenie ponad 30 nowych miejsc parkingowych. Dodatkowo po zakończeniu budowy obwodnicy, nawierzchnia zostanie wymieniona także na ul. Siemianowickiej.

Łączny koszt tej inwestycji to ponad 4,8 mln zł. Kwota 2,3 mln zł to pieniądze pozyskane z funduszy zewnętrznych, w tym wypadku Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część pochodzi z budżetu miasta. Inwestycję wykonuje Mostostal Zabrze. Termin zakończenia robót zgodnie z umową to 15 października 2021 roku.

Zadanie pn. „Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” dofinansowane jest ze środków UE kwotą ponad 2 mln zł, przy całościowych kosztach rzędu 2,4 mln. zł. W założeniach: usprawnione będą połączenia drogowe na terenie Czeladzi, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – użytkowników lokalnej sieci drogowej, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych, zwiększenie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

Mówiąc krótko dzięki realizacji poprawi się układ drogowy miasta, a jednocześnie otwarte na inwestycje zostaną nowe tereny.

Obie nowopowstające drogi mają charakter lokalny i nie należy się obawiać, że pojawi się na nich ruch ciężki, jednocześnie ułatwią dostęp do nowych terenów, dzięki którym nasze miasto będzie mogło zdobywać nowe środki na dalszy rozwój.