Ogrodowa wreszcie doczeka się remontu

Wiele razy zapowiadany kompleksowy remont ulicy Ogrodowej wreszcie stanie się faktem. Jest już wpisany do tegorocznego budżetu, miasto otrzymało też dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 4.630.000 zł. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Całościowy koszt remontu to blisko 10 mln zł.

Miasto Czeladź w październiku 2021 r. otrzymało dofinansowanie w wysokości 4,6 mln zł na zadanie „Kompleksowa modernizacja drogi gminnej – ulicy Ogrodowej” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Jest jeszcze szansa na dodatkowe dofinansowanie z Fundusz Rozwoju Dróg. Postępowanie przetargowe powinno wyłonić wykonawcę w pierwszej połowie roku.

Zakres prac obejmować będzie ul. Ogrodową od skrzyżowania z ul. Boczną do skrzyżowania z ul. Wojkowicką. W oparciu o założenia projektowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi projektuje się jezdnię o szerokości 5,5 m. Konstrukcja chodnika wykonana będzie z kostki batonowej. Z racji braku miejsca, na tym odcinku nie powstanie ścieżka rowerowa. Miejsca parkingowe zostaną zachowane w obecnym stanie, bez linii rozgraniczających. Przeprowadzone też będą prace w branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, cieplnych, wodociągowych oraz gazowych. Koszty inwestycji będą spore ze względu na konieczność przełożenia wielu sieci.

Jeszcze w 2020 roku powstał projekt przebudowy ul. Ogrodowej. Jednak ze względu na skomplikowanie inwestycji – liczne sieci położone w ciągu drogi – koszty będą wynosić blisko 10 mln zł. Dlatego realizacja remontu uzależniona była od otrzymania środków zewnętrznych.

Jednocześnie wielu mieszkańców zgłasza potrzebę wytyczenia linii rozdzielających miejsca postojowe, moim zdaniem jest to zły pomysł, bo w ten sposób tylko zmniejszymy, i tak małą ilość miejsc. Każde rozgraniczone miejsce ma mieć swoją standardową szerokość, do tego co dziesiąte musi być miejscem dla osób niepełnosprawnych. W tym wypadku należy liczyć na rozsądek mieszkańców i to że będą parkować tak aby inne auta również mieściły się obok.

Należy się też spodziewać na czas remontu i zamknięcia ulicy Ogrodowej kolosalnych problemów z parkowaniem, czasowo znikną wszystkie miejsca wzdłuż ulicy. Trzeba się będzie przyzwyczaić do zostawiania aut na parkingu przy osiedlu Miasta Auby, a nawet przy Starym Mieście na dawnym targowisku, niestety innego wyjścia nie ma.