Trwa remont Ogrodowej

W czerwcu ruszyły prace związane z kompleksową przebudową ul. Ogrodowej, zakres prac jest bardzo duży, ale stan drogi wymagał inwestycji od dłuższego czasu. Zadanie otrzymało dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – kwota 4.630.000 zł, a całość wyniesie około 8 mln zł. O remont zabiegałem od kilku lat, cieszę się że wreszcie jest realizowany.

W I etapie inwestycja realizowana jest od początku ulicy Ogrodowej (od skrzyżowania z ul. Boczną) do budynku Ogrodowa 10 (z możliwością przejazdu ulicą Kombatantów). II etap: od budynku Ogrodowa 14 do skrzyżowania z Czystą, zaś III etap: ul. Ogrodowa od skrzyżowania z ul. Czystą do skrzyżowania z ul. Wojkowicką.

Prace ruszył z lekkim opóźnieniem, bo sam plac budowy został przekazany wykonawcy – firmie Domax z Boronowa – już kilka tygodni temu, brakowało jednak zatwierdzonej organizacji ruchu na czas zaplanowanego remontu.

Zakres prac obejmuje ul. Ogrodową od skrzyżowania z ul. Boczną do skrzyżowania z ul. Wojkowicką. W oparciu o założenia projektowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi powstanie jezdnię o szerokości 5,5 m. Konstrukcja chodnika wykonana będzie z kostki batonowej. Z racji braku miejsca, na tym odcinku nie powstanie ścieżka rowerowa. Miejsca parkingowe zostaną zachowane w obecnym stanie, bez linii rozgraniczających. Przeprowadzane też są prace w branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, cieplnych, wodociągowych oraz gazowych. Koszty inwestycji są spore ze względu na konieczność przełożenia wielu sieci.

Jeszcze w 2020 roku powstał projekt przebudowy ul. Ogrodowej. Jednak ze względu na skomplikowanie inwestycji i spore koszty, realizacja remontu uzależniona była od otrzymania środków zewnętrznych.

Wbrew spodziewanych trudności z parkowaniem, obecnie sytuacja wygląda nadspodziewanie dobrze, mimo, że jednocześnie trwa termomodernizacja budynków Ogrodowa 20 i 22 oraz częściowy remont parkingu przy Szpitalnej 23. Oby było tak dalej, a prace przebiegały sprawnie – ich umowny termin to koniec kwietnia 2023.