Remont stadionu dobiega końca

Do końca tego roku powinien się zakończyć kompleksowy remont stadionu im. Józefa Pawełczyka przy ul. Sportowej. Trwa ostatni etap przebudowy czyli tworzenie trybuny wraz z miejscami dla kibiców oraz bieżni i urządzeń lekkoatletycznych. Łącznie zainwestowano ponad 11 mln zł na infrastrukturę sportową.

Obecnie najważniejsze prace, firma wykonująca remont, ma już za sobą. Wytyczono bieżnię, ma ona już odwodnienie i podbudowę. Wkrótce wylana zostanie betonem, na który następnie ułożony zostanie tartan. Zamontowane są już słupy oświetleniowe boiska. Powstaje też, betonowa trybuna po zachodniej stronie stadionu.

W ramach remontu stadionu wykonana zostanie nowa trybuna od strony budynku obsługi stadionu, bieżnia lekkoatletyczna z certyfikatem PZLA oraz nowe oświetlenie, nagłośnienie i monitoring stadionu. Pojawią się też elementy infrastruktury pod dyscypliny olimpijskie: skok w dal, trójskok, rzut oszczepem, dyskiem, młotem oraz pchnięcie kulą, a także rowu z wodą.

W pierwszym etapie remontu, przeprowadzono termomodernizacja budynku klubowego czyli docieplenie ścian, wymiana okien i stolarki drzwiowej oraz systemu ogrzewania. Drugi etap to remont wnętrza budynku, wymiana instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i wodnych oraz inne prace modernizacyjne.

Jednym słowem cały kompleks stadionowy, jeszcze w tym roku nabierze finalnego wyglądu.