Sąd w Czeladzi od lipca 2023

Od 1 lipca 2023 r. w Czeladzi funkcjonować zacznie Sąd Rejonowy. W naszym mieście działać będą wydziały: karny, cywilny oraz rodzinny i nieletnich. Terytorialnie obejmować one będą gminy Czeladź, Wojkowice i Bobrowniki. Sprawy dotyczące prawa pracy i ksiąg wieczystych pozostaną w Będzinie.

Nowy sąd będzie działać na skutek podziału Sądu Rejonowego w Będzinie. 8 września 2022 ukazało się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie.

Sąd Rejonowy w Czeladzi obejmować będzie gminy: Czeladź, Bobrowniki i Wojkowice liczące łącznie 51 tys. 673 mieszkańców. Natomiast gminy Będzin i Psary, które mają pozostać we właściwości Sądu Rejonowego w Będzinie, łącznie liczą 67 tys. 402 mieszkańców. (Według danych GUS – stan na 31.12.2021). Ministerstwo Sprawiedliwości planuje, że limit etatów tworzonego SR w Czeladzi powinien wynosić dziewięć etatów sędziowskich, przy czym obecne założenia zostaną poddane jeszcze dokładnej analizie.

W nowym sądzie ma pracować 50 osób. Na obecną chwilę siedziba nie jest jeszcze znana. W latach 1951-1961 sąd funkcjonował już w naszym mieście. Być może w Czeladzi rozpocznie działalność także prokuratura.

Reklama