Kompleks sportowy na ukończeniu

Nadal trwają prace remontowe na stadionie im. Pawełczyka przy ul. Sportowej, ale widać już jaki ostateczny kształt będzie miał kompleks. Właśnie rozkładane są tory nowej bieżni, a większość krzesełek na trybunach jest już gotowa. Wcześniej zakończyła się termomodernizacja hali sportowej oraz przebudowa pomieszczeń klubowych.

Łącznie zainwestowano ponad 11 mln zł na infrastrukturę sportową. Obecnie najważniejsze prace, firma wykonująca remont, ma już za sobą. Wytyczono bieżnię, ma ona już odwodnienie i podbudowę. W ramach remontu stadionu wykonana zostanie nowa trybuna od strony budynku obsługi stadionu, bieżnia lekkoatletyczna z certyfikatem PZLA oraz nowe oświetlenie, nagłośnienie i monitoring stadionu. Pojawią się też elementy infrastruktury pod dyscypliny olimpijskie: skok w dal, trójskok, rzut oszczepem, dyskiem, młotem oraz pchnięcie kulą, a także rowu z wodą.

W pierwszym etapie remontu, przeprowadzono termomodernizacja budynku klubowego czyli docieplenie ścian, wymiana okien i stolarki drzwiowej oraz systemu ogrzewania. Drugi etap to remont wnętrza budynku, wymiana instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i wodnych oraz inne prace modernizacyjne.

Z zewnątrz gotowy już jest budynek kas, a niebawem rozpoczną się prace przy stadionowych toaletach. Powstanie jeszcze nowy płot wokół bieżni i płyty stadionu. Zatem wszystko idzie w dobrym kierunku i remont stadionu powinien się, zakończy zgodnie z planem jeszcze w tym roku.

Przeprowadzono tez kompleksową modernizację hali sportowej. Termomodernizacja budynku hali obejmowała prace budowlane związane z przebudową elewacji oraz modernizacją części instalacji wewnętrznych. Prowadzono prace w zakresie instalacji: elektrycznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji. Powierzchnia całej hali to 2040 m², powierzchnia użytkowa obiektu stanowi 3890 m², zaś kubatura wynosi 28.750 m³. W budynku wymieniano także okna, drzwi oraz wentylacja.

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE” wyceniony został wstępnie przez miasto na 4.725.552,81 zł, a przyznane dofinansowanie z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyniosło 4.016.694,38 zł.

Reklama