Remont Ogrodowej na półmetku

Na odcinku od ul. Kombatantów do ul. Spółdzielczej – prace ziemne zostały zakończone, pojawiły się też pierwsze warstwy asfaltu, zapewniające normalny dostęp do posesji. Jest już też kostka na chodnikach i miejscach parkingowych. Zadanie otrzymało dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – kwota 4.630.000 zł, a całość wyniesie około 8 mln zł.

Zakres prac obejmuje ul. Ogrodową od skrzyżowania z ul. Boczną do skrzyżowania z ul. Wojkowicką. W oparciu o założenia projektowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi powstanie jezdnię o szerokości 5,5 m. Konstrukcja chodnika wykonana będzie z kostki batonowej. Z racji braku miejsca, na tym odcinku nie powstanie ścieżka rowerowa. Miejsca parkingowe zostaną zachowane w obecnym stanie, bez linii rozgraniczających. Przeprowadzane też są prace w branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, cieplnych, wodociągowych oraz gazowych. Koszty inwestycji są spore ze względu na konieczność przełożenia wielu sieci.

Prace związane z kompleksową przebudową ul. Ogrodowej rozpoczęły się w czerwcu. Zakres prac jest bardzo duży, ale stan drogi wymagał inwestycji od dłuższego czasu. O remont zabiegałem od kilku lat, cieszę się że wreszcie jest realizowany.

Mimo początkowych problemów z parkowaniem obecnie sytuacja wygląda nie najgorzej, zaś wykonawca wstępnie informował, że do końca tego roku będzie chciał rozłożyć asfalt na odcinku od ul. Kombatantów do ul. Spółdzielczej i umożliwić jego przejezdność. Umowny termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2023.

Reklama