Budżet obywatelski w powiecie będzińskim?

budzet_obywatelskiNa sesji w październiku złożyłem wniosek o rozpoczęcie przez Zarząd Powiatu prac nad budżetem obywatelskim. Moje zdziwienie było wielkie kiedy już po niespełna 2 tygodniach Pan Starosta stwierdził „…w obecnych normach prawnych, ustawy o finansach publicznych, powiat ziemski nie ma możliwości tworzenia budżetu obywatelskiego.” Na sesji 19 grudnia wskazałem powiat który takie możliwości ma i budżet obywatelski realizuje.
Czytaj dalej