Budżet obywatelski w powiecie będzińskim?

budzet_obywatelskiNa sesji w październiku złożyłem wniosek o rozpoczęcie przez Zarząd Powiatu prac nad budżetem obywatelskim. Moje zdziwienie było wielkie kiedy już po niespełna 2 tygodniach Pan Starosta stwierdził „…w obecnych normach prawnych, ustawy o finansach publicznych, powiat ziemski nie ma możliwości tworzenia budżetu obywatelskiego.” Na sesji 19 grudnia wskazałem powiat który takie możliwości ma i budżet obywatelski realizuje.

Co prawda powiat ów – ziemski – leży w odległej Wielkopolsce – powiat wągrowiecki, ale myślę że i tam stosuje się to samo prawo co w powiecie będzińskim. Odbyłem też krótką rozmowę ze starostą tegoż powiatu, który jednoznacznie stwierdził, że nadzór wojewody nie wykazał żadnych błędów w podstawach prawnych do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w powiecie ziemskim.

Mało tego powiat wągrowiecki jest pierwszym powiatem ziemskim który wprowadził takie rozwiązanie (2011), zaraz za nim poszły także powiaty żywiecki i stalowowolski. Mam nadzieję, że nasz będzie kolejnym. Przekazałem też Panu Staroście komplet uchwał związanych z rozpoczęciem inicjatywy.

Mam nadzieję, że pan Starosta Będziński nie zmarnuje kolejnych miesięcy i teraz śmiało przystąpi do pracy, aby mieszkańcy naszego powiatu też mogli zdecydować na co mają iść ich podatki.

P.S.
Tymczasem powiat będziński podobnie jak Czeladź, na chwile obecną ma negatywną opinię o projekcie budżetu na 2014 r. W związku z tym w dniu dzisiejszym z porządku obrad zdjęto temat i przesunięto na specjalną sesję 30 grudnia.