Monitoring na Ogrodowej?

Miasto Czeladź w 2019 r. przeznaczy na rozbudowę systemu monitoringu kwotę 150.000 zł. Zgodnie z głosami mieszkańców zaproponowałem, aby jedną z kamer umieścić przy ul. Ogrodowej w rejonie sklepu całodobowego. Takie działanie na pewno podniesie poziom bezpieczeństwa i zapobiegnie powtarzającym się w tym rejonie aktom wandalizmu. Czytaj dalej