Budżet obywatelski i inwestycje

wm224 października br. podczas mojej pierwszej sesji Rady Powiatu złożyłem kilka interpelacji i wniosków. Szczególnie istotną sprawą jest ilość inwestycji w Czeladzi prowadzonych przez Starostwo na drogach powiatowych (to te najbardziej uczęszczane). Wniosłem też do Starosty, aby rozpoczął procedurę przygotowywania budżetu obywatelskiego.
Czytaj dalej

Wojciech Maćkowski – nowym radnym Powiatu

sesja1W dniu 24 października br. podczas sesji Rady Powiatu złożyłem ślubowanie i zostałem zaprzysiężony na radnego kadencji 2010-2014. Co prawda swoją pracę radnego rozpoczynam dość późno, w momencie kiedy kadencja powoli dobiega końca, jednak zamierzam aktywnie włączyć się w pracę Rady. Już na pierwszym posiedzeniu złożyłem kilka interpelacji, a także wniosek o rozpoczęcie przygotowań do projektu budżetu obywatelskiego. Czytaj dalej

Powiatowe uzdrawianie

szpital1Na wniosek Zarządu Rada Powiatu podjęła uchwałę o emisji obligacji o łącznej wartości 8 mln zł. Jak dumnie podkreślają urzędnicy, pieniądze te przeznaczone zostaną na ratowanie szpitala. I gdyby tak było, to zapewne wszyscy klaskalibyśmy z radości, że wreszcie starostwo zaczyna poważnie myśleć o czeladzko-będzińskiej służbie zdrowia. Dlaczego zatem nie klaszczemy i nie piejemy z zachwytu? A to z kilku powodów.
Czytaj dalej