Mieszkańcy pytają

interpelacja1Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 24 września br., zadałem szereg interpelacji wynikających przede wszystkim ze zgłoszonych przez mieszkańców spraw i problemów do rozwiązania. Czeladziania zainteresowani są w dużej mierze bezpieczeństwem i porządkiem na swoich osiedlach.

Liczę na szybką i merytoryczną odpowiedź ze strony władz miasta, ale przede wszystkim na rozwiązanie zaistniałych problemów.

Poniżej wszystkie zadane interpelacje:

1.    Czy wyposażenie siłowni przy PP nr 5 można już bezpiecznie używać? Czy wcześniej dokonano odbiorów tego sprzętu? Jeżeli tak to kiedy? Jakie kary zostały naliczone firmie która montowała ww. wyposażenie?
2.    Mieszkańcy ul. Przełajskiej zgłaszają potrzebę zamontowania progów zwalniających na wysokości budynków Przełajska 43 oraz Przełajska 46 w związku z częstymi przypadkami rozwijania tam przez samochody dużych prędkości. Obawiają się o zdrowie i życie swoje oraz swoich dzieci. Proszę o ustosunkowanie się do tego problemu. (W załączeniu kopia listy 22 podpisów mieszkańców ul. Przełajskiej.)
3.    Mieszkańcy osiedla Ogrodowa – Szpitalna zwracają się z prośba o interwencje w sprawie sklepu całodobowego przy ul. Ogrodowej 9. Mieszkańcy podnoszą, że alkohol sprzedawany jest osobom nieletnim oraz osobom będącym pod wypływem alkoholu. Do tego bardzo częste w porach nocnych są przypadki dewastacji oraz zakłócania ciszy nocnej. Proszę o skontrolowanie zgodności z koncesją przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Proszę o poinformowanie mnie o efektach kontroli. Proszę też o wzmożenie patroli Policji i Straży Miejskiej oraz bardziej rygorystyczne karanie osób łamiących prawo.
4.    Proszę o interwencję w ALBA sp. z o.o. w sprawie uprzątnięcia terenu przy śmietniku przy budynku Ogrodowa 22. W rejonie śmietnika nadal pozostają elementy spalonych w sierpniu br. pojemników. Sprawa była zgłaszana CzSM, która podobno już interweniowała w ALBA sp. z o.o.
5.    Proszę o ustawienie ławek w rejonie osiedla Ogrodowa- Szpitalna na terenach należących do gminy Czeladź.
6.    W miesiącu lutym w związku z tematem funkcjonowania targowiska miejskiego oraz ewentualnego powstania kolejnego sklepu wielkopowierzchniowego do 2000 m² prosiłem o rozważenie opracowania koncepcji handlu w mieście. Czy tak koncepcja powstała? Jeżeli nie to czy władze nie uważają za stosowne przygotowanie takiego dokumentu?