Remont bez konsultacji

rownolegla1W listopadzie dobiegł końca, od dawna oczekiwany remont ulicy Równoległej, jednak jak się szybko okazało mieszkańcy nie są zadowoleni z wprowadzonej, przy okazji nowej organizacji ruchu w tym rejonie. O ile przebudowa nawierzchni była konieczna i oczekiwana przez mieszkańców, to sama organizacja ruchu już wzbudza protesty. Pod petycją o przywrócenie ruchu dwukierunkowego podpisało się już około 200 osób.

Remont oraz nowa nawierzchnia oczywiście cieszą, pojawia się jednak pytanie dlaczego władza pokazała, że wie lepiej i zapomniała skonsultować zmian organizacji ruchy z mieszkańcami, tak aby ułatwić im funkcjonowanie. Wystarczyło wcześniej odbyć stosowne spotkania, aby nie narażać się na protesty i niepotrzebne niezadowolenie.

rownolegla2

W związku z licznymi głosami mieszkańców wnioskujących o przywrócenie dawnej organizacji ruchu złożyłem wraz z radnym Kamilem Kowalikiem na ręce burmistrz miasta interpelację w tej sprawie.

Interpelacja z dn. 26.11. 2015 r. w sprawie organizacji ruchu na ul. Równoległej.