Razem zmieniajmy Czeladź

Od początku tej kadencji, ale także w poprzednich latach często zachęcałem mieszkańców do zgłaszania swoich oczekiwań, zarówno w stosunku do Urządu Miasta jak i innych instytucji znajdujących się na terenie Czeladzi, tak aby za moim pośrednictwem podejmować interwencję we wszystkich ważnych dla Was sprawach. Ponownie zachęcam do zgłaszania wszelkich interwencji, uwag i pomysłów. Czytaj dalej

Remont bez konsultacji

rownolegla1W listopadzie dobiegł końca, od dawna oczekiwany remont ulicy Równoległej, jednak jak się szybko okazało mieszkańcy nie są zadowoleni z wprowadzonej, przy okazji nowej organizacji ruchu w tym rejonie. O ile przebudowa nawierzchni była konieczna i oczekiwana przez mieszkańców, to sama organizacja ruchu już wzbudza protesty. Pod petycją o przywrócenie ruchu dwukierunkowego podpisało się już około 200 osób.
Czytaj dalej