Prace drogowe na ul. Nowopogońskiej postępują

Od czerwca br. trwa przebudowa ul. Nowopogońskiej na odcinku od ronda na Piaskach do granicy z Sosnowcem. Obecnie remontowany jest odcinek od ronda do skrzyżowania z ul. 27 Stycznia, następnie przebudowany zostanie fragment aż do granicy z Sosnowcem. Zakończenie całości prac przewidziane jest do listopada br.

W ostatnim czasie na pierwszym odcinku pojawiła się już nowa nawierzchnia oraz wykonano chodniki. Dokonano też drobnej korekty przebiegu drogi. Obecnie zamknięty dla ruchu jest odcinek od ronda do skrzyżowania z ul. 27 Stycznia. W drugim etapie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na odcinku od skrzyżowania z ul. 27 Stycznia do ul. Orzeszkowej.


Schemat objazdów ul. Nowopogońskiej

Całość remontowanego odcinka drogowego będzie posiadała nową podbudowę i nawierzchnię przy zachowaniu 7 metrowej szerokości jezdni oraz chodników o szerokości 2 metrowych, jak również ścieżki rowerowej – również 2 metrowej szerokości. Powstaną lewoskręty w ulice Spacerową. Wyremontowana będzie też sygnalizacja świetlna. Oczywiście w ramach remontu zmodernizowane zostaną sieci znajdujące się pod ziemią w tym kanalizacja i odwodnienie drogi.

Zgodnie z opublikowaną w listopadzie 2016 r. listą rankingową podziału środków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej dla województwa śląskiego, projekt zgłoszony przez Powiat Będziński, którego partnerem jest miasto Czeladź, a dotyczący przebudowy ul. Nowopogońskiej został sklasyfikowany na 11 miejscu, wśród 31 projektów. Kwota dofinansowania to ponad 2,5 mln zł. Powiat i Czeladź dołożą po ponad 1,2 mln zł do przebudowy, której łączny nakład wyniesie ponad 5 mln zł. Powiat będziński i gmina Czeladź złożą się na przebudowę po połowie, dzięki czemu kompleksowo wyremontowany zostanie odcinek między rondem na Piaskach, a granicą z miastem Sosnowiec.