Chodniki i ścieżki rowerowe

W ramach budowy ATR czyli centrów przesiadkowych powstaje także dodatkowa infrastruktura, a mianowicie ścieżki rowerowe i chodniki. To bez wątpienia świetna wiadomość dla wszystkich mieszkańców gdyż przy okazji tej wielkiej inwestycji naprawione zostaną, nie raz mocno już zniszczone chodniki oraz powstaną nowe ścieżki dla rowerzystów.
Nowe ścieżki rowerowe i chodniki powstają praktycznie w całym  mieście, świetnie to widać na zamieszczonej poniższej mapce. Całość kosztów przebudowy to ponad 34 mln zł, z czego około 30 mln zł pochodzi z środków unijnych. Przebudowa potrwa do końca 2020 r.


W mieście tworzy się zarówno ciągi pieszo-jezdne do wspólnego korzystania przez pieszych i rowerzystów, jak również osobno wytyczone ścieżki z czerwonego asfaltu, a obok nich chodniki z kostki. W wielu miejscach np. wzdłuż ul. Nowopogońskiej, Legionów czy Borowej wymieniana jest nawierzchnia chodników.


Jednocześnie ciągi piesze oraz rowerowe projektowane i wykonywane są w taki sposób aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu w zawartej i gęsto zabudowanej infrastrukturze drogowej.


W ramach projektu powstanie ponad 14 km ścieżek rowerowych, ulokowanych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Ponadto wykonane zostanie też główne centrum przesiadkowe – ATR (autobus-tramwaj-rower) przy ul. Kombatantów wewnątrz obecnej pętli tramwajowej. Do tego powstaną dwa mniejsza punkty przesiadkowe typu AR (autobus-rower) przy ul. Katowickiej oraz ul. Francuskiej. Przebudowie uległo już skrzyżowanie ulic Szpitalnej i Kombatantów gdzie pojawiło się rondo.


Budowa ścieżek ucieszy wszystkich fanów rowerów, jednak równie istotne dla mieszkańców jest wykonanie nowych nawierzchni chodników. Wielu Czeladzian zwłaszcza osób starszych narzekało na fatalny stan chodników, teraz ulegnie to zmianie.